Ingareds Ängar
– 10 år från idé till första inflyttning

2009 förvärvade Ekskogens Fastighetsförvaltning marken runt korsningen mellan E20 och Norsesundsvägen. Då påbörjades ett 10 år långt arbete med att utveckla marken för byggnation av bostäder (på Ingaredssidan av E20) och verksamheter (på Hemsjösidan av stora vägen).

Efter åtskilliga undersökningar och omstarter började bostadsprojektet i denna nya del av Ingared att ta form på planarkitekternas ritbord under 2015. Detaljplanen (det dokument som slutligen styr vad som får byggas) beslutades av kommunstyrelsen 2017 och överklagades sedan av en gruppering som ville göra gällande att detta var värdefull jordbruksmark som inte borde bebyggas. Efter några veckor blev dock alla överens om att de svårbrukade ängarna skulle få bebyggas då de inte hade tillräckliga kvaliteter att bevaras såsom odlingsmark. Överklagandet återtogs och detaljplanen vann laga kraft.

Under 2016 bildades ett konsortium bestående av fyra byggherrar: Peab, Götenehus, Byggspecialisten och Axeby Bostad. Syftet med denna grupp är att gemensamt verka för en så attraktiv utbyggnad av området som möjligt. Att ett antal starka och engagerade företag jobbar ihop mot gemensamma mål är bra för ett nytt område!

Konsortiet döpte det nya området till Ingareds Ängar och Henrik Persson Hvarfner utsågs till koordinator för konsortiet. Alla byggherrarna bekostar nu gemensamt marknadsföring av området. Gruppen har också kommit överens sinsemellan om turordning för utbyggnaden. Först ut blev Peab och Götenehus. Peab utvecklade 28 lägenheter i Brf Lindängen och Götenehus tog sig an 15 radhus i Brf Barnabäckens Lycka.

Många besökare kom på den första Ingareds Ängar-dagen i september 2017. Då blickade vi ut över ängar med gräs och kaveldun. Ett stort antal intressenter skrev upp sig i både Peabs och Götenehus projekt.

Under hösten 2017 och våren 2018 byggdes områdets vägnät. Dammen anlades och dit rinner nu hela områdets regnvatten innan det leds ut i Barnabäcken. En fin områdeslekplats byggdes, och denna invigdes nyligen av Kommunfullmäktiges ordförande Kristina Grapenholm under en välbesökt ceremoni. Kommunen ombesörjde bygget av gator, vägar, damm och lekplats och det var markägarna som bekostade hela utbyggnaden.

Lekplatsen vid Ingareds Ängar

En bit ovanför lekplatsen finns resterna av ett långhus från 300-talet. Det grävdes ut av riksantikvarier från Lödöse, skyddades och markerades på kartor för framtida hågkomst. Långhuset var ca 50 meter långt och inhyste såväl människor som boskap. Det är fantastiskt att tänka sig att denna plats – som nu utvecklas till Ingareds Ängar med nya
bostäder – var bebodd redan för 1800 år sedan. Man kan lätt höra historiens vingslag när man rör sig här…

Nu, 1800 år senare, har 10 familjer flyttat in i de tvåvåningshus med stora balkonger och tillhörande trädgårdar som Peab byggt. Under oktober flyttar 15 hushåll in i Götenehus radhus och i november ytterligare 18 köpare i resterande lägenheter som Peab byggt. Det är så roligt att få välkomna nya invånare till Ingared! Under 2019 kommer 43 nya hushåll att ha hittat hem till Ingareds Ängar.

Butiken i Ingared som sovit en törnrosasömn under flera år skall nu öppnas igen och vi hälsar Ali med familj välkommen till Ingared och önskar dem lycka till i sitt företag!

Övre Parkvilla som är ligger vid Ingareds Ängar

Övre Parkvillan med sina 12 lägenheter har byggstartats i Axeby Bostads och Rydlers Byggs regi. Första spadtaget togs den 24 augusti 2019 när över 200 personer kom för att titta på Ingareds Ängar. Inflyttning beräknas till hösten 2020. Axeby Bostad och Rydlers Bygg är numera sponsorer till Hemsjö IF, som med sina ungdomssatsningar och sitt starka samhällsengagemang bidrar till både folkhälsa och samhörighet och utgör det idrottsliga hjärtat i trakten. Företagen skall uppföra ytterligare två parkvillor i klassisk stil med ett antal fina lägenheter i varje. Byggstart av Stora Parkvillan planeras under 2020 och den Västra Parkvillan planeras byggstarta 2021.

Byggspecialisten utvecklar 17 radhus i projektet Ingaredspromenaden som säljs hösten 2019. Beräknad byggstart för dessa är senhösten 2019.

Ingareds Ängar växer fram stegvis med attraktiva, välplanerade bostäder i en låg och relativt tät bebyggelse med nära tillgång till naturområden, rekreation, skola, centrum och badplats. Det är enkelt att ta sig med bil till både Alingsås centrum och till Göteborg (25 minuter bort) och till tågstationen i Norsesund är det bara 2 km cykelvägen. Därifrån tar det en knapp halvtimma till Göteborgs centralstation.

Markägarnas förhoppning är att kunna vidareutveckla Ingared som tätort. Markområdena norr om Norsesundsvägen kan förhoppningsvis planeras nu när bullervallar etablerats ut mot E20. Det har i modern tid aldrig varit så lugnt och tyst i Ingared som det nu blivit när ljudet från E20 dämpas – och i en tid när det saknas bostäder i hela Västsverige är det mycket angeläget att vidareutveckla trivsamma Ingared till att bli en ännu mer attraktiv tätort i Alingsås kommun.